Tijdens de Bijbelstudies hebben we ons gericht op Luther. We lazen korte fragmenten uit Luthers werk en legden daar de Bijbel naast. We ontdekten dat Luther niet zoveel kon met de brief van Jakobus. Hij dacht dat Jakobus bedoelde dat we nog steeds goede werken moeten doen om zalig te worden. Luther las deze brief door de bril van de Rooms Katholieke Kerk.

 

Copyright © 2020 All Rights Reserved