Voor wie

 

duurzaamheid 15 20180111 2009884827

De bovenschoolse plusklas is bedoeld voor leerlingen uit groep 5-8 die onvoldoende uitdaging hebben op één van de scholen van Educatis. Deze leerlingen voldoen aan de volgende criteria:

 

Er is een uitslag van digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH) beschikbaar, waaruit blijkt dat de leerling op leerlijn 2 zit.

 

of:

 

Uit een intelligentieonderzoek blijkt dat een leerling een IQ heeft van 130 of hoger.

 

Daarnaast beschikken de leerlingen over een goede motivatie, zelfstandigheid, een goede huiswerkattitude en doorzettingsvermogen.

Copyright © 2020 All Rights Reserved