Visie

bodemonderzoek 16 20180111 1992350577De leerling van de plusklas is een talentvolle leerling die extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften heeft op één of meer van de volgende aspecten: (cognitieve) inhoud, vaardigheid en levenshouding.

 

In de plusklas heeft de leerling de mogelijkheid en de gelegenheid om zich optimaal te ontwikkelen, waarbij hij of zij leert verantwoordelijkheid te dragen voor zijn/haar eigen leerproces.

 

Deelname aan de plusklas mag niet ten koste gaan van het algehele leerproces van deze leerling in de eigen groep.

 

Bij het leerproces is aandacht voor de aspecten die aantonen dat een leerling hoogbegaafd is: Above average in abilitiy, creativity en task commitment.

Copyright © 2020 All Rights Reserved