Overige informatie

 

•  In de plusklas zitten maximaal 18 kinderen die op één van de drie deelnemende scholen zitten.

 

•  Naast een leerkracht is er ook een groot deel van de dag een leraar-ondersteuner aanwezig.

 

•  De plusklas draait op 34 dinsdagen van 9.00-15.15 uur.

 

•  De groep wordt op bij sommige vakken gesplitst.

 

•  's Morgens is er een inloopkwartier i.v.m. reistijd en halen/brengen van andere kinderen.

 

•  Twee keer per jaar zijn er 15 minuten gesprekken met ouders/verzorgers en hun kind.

 

•  Elk jaar een ouderavond met een thema rond hoogbegaafdheid.

 

Copyright © 2020 All Rights Reserved