Aanbod

 

In de plusklas wordt zowel modulair als thematisch gewerkt. Dit betekent dat de volgende vakken worden gegeven op het niveau van de individuele leerling: Bijbelse geschiedenis, rekenen en taal. Daarnaast is ervoor gekozen om alle kinderen zich verder te laten ontwikkelen in het vak Engels. Dit omdat veel kinderen uit de plusklas aan het einde van de basisschool naar het Tweetalig Onderwijs zullen gaan. Ook is het een voorbereiding op een toekomstige studie/baan waar deze leerlingen in de maatschappij terecht zullen komen.

 

Daarnaast wordt er afwisselend gewerkt aan de volgende vaardigheden: de sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren, presenteren, projectmatig werken en filosoferen. Hiervoor worden onder andere denkspellen ingezet en worden workshops gegeven door externen. Daarnaast vindt uitwisseling met het voortgezet onderwijs en/of andere organisaties plaats.

 

Elke week krijgt de leerling huiswerk mee voor de volgende week. Dit huiswerk kan zowel op de eigen basisschool als thuis worden gemaakt. Op deze wijze wordt het kind ook de rest van de week uitgedaagd.

 

De resultaten van de leerling worden (onder andere door de leerling zelf) weergegeven in een portfolio dat twee keer per jaar wordt meegegeven.

Copyright © 2020 All Rights Reserved