(Bovenschoolse) plusklas

 

eerste lesdag 3 20161025 1471628746Binnen de schoolvereniging Educatis is hoogbegaafdheid een speerpunt in het onderwijsaanbod aan leerlingen. Het afstemmen op de ondersteuning- en onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen vraagt om specifieke kennis en vaardigheden.

 

Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn de Johannes Calvijnschool (Amersfoort), de Willem Farelschool (Hoevelaken) en de Daniëlschool (Soest) gestart met een bovenschoolse plusklas, waar kinderen - die voldoen aan de criteria voor hoogbegaafdheid - een dag in de week kunnen werken aan de ontwikkeling van specifieke kennis en vaardigheden. Met ingang van 1 augustus 2018 zal ook de Rehobôthschool (Zeist) meedoen met dit initiatief.

 

 

farelschool 150x150  Danielschool calvijnschoolZeist

Copyright © 2020 All Rights Reserved